ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นด้วยกระบวนการกล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,13:05  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..