ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิทยา หอมเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เก็บมาฝาก
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/11/2012
ปรับปรุง 09/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 341719
Page Views 377065
คณะกรรมการสภานักเรียน
ฟรี E-mail
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
4 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
7 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
10 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
30 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
31 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
34 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
35 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
36 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
37 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
39 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
40 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
43 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
47 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
51 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
90 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
92 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 0-7542-2008
96 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
100 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
101 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
102 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
103 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
104 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
105 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
109 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
110 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
111 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
112 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
113 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
114 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
115 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
116 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
117 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
123 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
125 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
127 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
139 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
140 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
141 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
142 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
143 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
144 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
145 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
149 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
150 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
151 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
152 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
153 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-2838340
154 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
155 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
159 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
161 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
165 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
167 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
179 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
182 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
186 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
191 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
192 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
198 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
201 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
202 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
203 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
205 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
206 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
213 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
215 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
218 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
219 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
221 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
224 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
225 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
228 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
229 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
231 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
233 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
234 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
235 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
239 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
243 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
247 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
248 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
251 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
253 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
254 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013
255 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน