ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิทยา หอมเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เก็บมาฝาก
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/11/2012
ปรับปรุง 21/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 353352
Page Views 392312
คณะกรรมการสภานักเรียน
ฟรี E-mail
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
6 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
10 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
29 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
30 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
31 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
34 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
35 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
36 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
37 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
40 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
41 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
43 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
47 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
90 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
94 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 0-7542-2008
98 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
100 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
101 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
102 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
103 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
104 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
107 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
109 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
111 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
112 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
113 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
114 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
115 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
116 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
117 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
123 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
125 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
126 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
127 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
131 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
139 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
140 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
141 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
142 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
143 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
144 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
145 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
146 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
149 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
150 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
151 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
152 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-2838340
153 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
154 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
155 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
159 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
161 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
162 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
166 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
167 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
178 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
180 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
181 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
191 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
193 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
198 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
201 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
202 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
203 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
205 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
206 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
213 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
215 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
218 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
219 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
221 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
223 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
224 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
226 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
228 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
229 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
231 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
232 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
233 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
235 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
239 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
243 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
247 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
250 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
251 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
253 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
254 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013
255 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน