ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิทยา หอมเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เก็บมาฝาก
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/11/2012
ปรับปรุง 01/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 364521
Page Views 407462
คณะกรรมการสภานักเรียน
ฟรี E-mail
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
6 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
8 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
10 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
30 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
31 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
34 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
35 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
36 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
37 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
39 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
40 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
41 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
43 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
45 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
50 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
90 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
92 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 0-7542-2008
97 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
100 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
101 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
102 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
103 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
104 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
108 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
109 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
111 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
112 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
113 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
114 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
115 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
116 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
117 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
122 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
123 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
124 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
125 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
127 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
139 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
140 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
141 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
142 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
143 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
144 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
145 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
147 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ เขาขาว ทุ่งสง
149 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-2838340
150 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
151 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
152 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
153 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
154 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
155 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
159 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
161 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
166 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
167 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
180 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
185 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
186 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
194 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
196 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
201 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
202 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
203 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
205 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
206 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
218 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
219 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
221 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
222 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
224 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
226 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
228 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
229 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
231 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
232 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
233 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
235 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
248 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
251 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
253 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013
257 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน
258 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน