ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บริหารงานวิชาการ

นางสาวหฤดี ประทุมสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2