ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรมและการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร และคณะครู
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุรัตน์วดี บัวเพชร (ครูโรงเรียนวัดก้างปลา) เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 62
โรงเรียนวัดก้างปลา ผ่านการรับรองคุณภาพ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 62
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางสุขภาพ(Innovation for Health ) หุ่นสวยด้วยเด้งดึ๋ง โรงเรียนวัดก้างปลา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62
วันครูอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 62
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 62
ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 61