ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมด้านสุขภาพ
SCT จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 62
โรงเรียนวัดก้างปลา รับการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 62
ตรวจสุขภาพ และแนะนำเทคนิคการดูแลสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61