ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
เครือข่ายผู้ปกครอง และจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 62
ภาคีเครือข่าย กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ร่วม กิจกรรม Big Cleaning Day
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
คณะกรรมการสถานศึกษา และชมรมกีฬาบ้านฉาง ปรับภูมิทัศน์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
การแข่งขันกีฬาประจำปี ชมรมกีฬาบ้านฉาง ประจำปี2561
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61