ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดก้างปลา นำโดยนายวิทยา  หอมเกตุ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา) พร้อมด้วยคณะครู

ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารพิกุลแก้ว

โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุม

 เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้ผู้ปกครองไปดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,13:34   อ่าน 182 ครั้ง