ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ร่วมทบทวนนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และปรับเป็นนโยบายโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข จัดตั้งภาคีเครือข่ายระดับชั้นเรียน ทำข้อตกลงร่วมใจกันพัฒนา สุขภาพของลูกๆนักเรียนต่อไป

และผู้ปกครองได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ประชุมย่อยของแต่ละชั้นเรียนพบปะพูดคุยหาแนวทางพัฒนานักเรียนร่วมกันตามนโยบาย โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 151 ครั้ง