ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2558
ทางโรงเรียนวัดก้างปลาได้กำหนดการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ของปีการศึกษา2558 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองระดับปฐมวัยที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล2 และปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบจากสถาบันได้มีองค์ความรู้และทักษะชีวิตต่อไป
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2559,10:37   อ่าน 624 ครั้ง