ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานวิชาการประจำปีการศึกษา2558
ด้วยทางโรงเรียนได้กำหนดการจัดงานวิชาการประจำปีการศ๊กษา 2558 ในวันศุกร์ที่18 มีนาคม 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีกิจกรรมเวทีกลาง กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 624 ครั้ง