ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรมและการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนวัดก้างปลา ผ่านการรับรองคุณภาพ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตัวแทนโรงเรียนวัดก้างปลา และนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพ

“โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate School” ระดับเพชร เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี ๒๕๖๒ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate School” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ ๑๑  นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 62 - 1 มีนาคม62 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 350 ครั้ง