ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรมและการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร และคณะครู
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางสุขภาพ(Innovation for Health ) หุ่นสวยด้วยเด้งดึ๋ง โรงเรียนวัดก้างปลา

       โรงเรียนวัดก้างปลาเป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 การเผยแพร่นวัตกรรมการออกกำลังการสร้างเสริมสุขภาพ ในงานมหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี ๒๕๖๒ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate School” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ ๑๑  นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 62

- 1มีนาคม62 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน มา ณ โอกาสนี้ครับ

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 263 ครั้ง