ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรมและการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร และคณะครู
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี

บุคลากรโรงเรียนวัดก้างปลาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562
 ในวันที่ 27 ธันวาคม  2561   ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดยมี นายวินัย  ตันติธนพร  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุม

โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 168 ครั้ง