ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม นักเรียน
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวัดก้างปลา และ กองล
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวัดก้างปลา และ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านพูน วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดก้างปลา ขอขอบคุณ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และ คณะวิทยากรทุกท่าน ที่ช่วยกันดำเนินการจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2562,19:50   อ่าน 179 ครั้ง