ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม นักเรียน
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา ณ อาคารพิกุลแก้ว  โรงเรียนวัดก้างปลา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ทางโรงเรียนวัดก้างปลา ขอขอบคุณ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า และคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 144 ครั้ง