ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม นักเรียน
กิจกรรมอบรมพิธีกรน้อย

ขอขอบคุณ นางสาวทิพวรรณ เมืองเสน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และ นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่มาให้ความรู้ ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดไหวพริบ กล้าแสดงออกในการพูด ปรับปรุงบุคลิกภาพของนักเรียน การใช้ภาษาที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถพูดในโอกาสต่างๆได้ ในกิจกรรมพิธีกรน้อย
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 178 ครั้ง