ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมด้านสุขภาพ
SCT จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 198 ครั้ง