ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมด้านสุขภาพ
โรงเรียนวัดก้างปลา รับการประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11 โดย ทีม Cluster วัยเรียน พร้อมด้วย นางปรีดา ภูชฏาภิรมย์ ที่ปรึกษาภาคประชาชนเขตสุขภาพที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมเสริมพลัง โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School โรงเรียนวัดก้างปลา หมู่ที่ 3 บ้านก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โดยมีนายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยมีแกนนำนักเรียน ได้นำเยี่ยมชม กิจกรรม การดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพประเด็นต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมทางกายหน้าเสาธง เต้นบาสโลบ แอโรบิกมวยไทย สุขาน่าใช้ โรงอาหาร สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ธนาคารขยะ การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ การแปรงฟัน โครงงานด้านต่างๆ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมการเรียนที่บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระวิชา ในการสร้างเสริมองค์ความรู้และนำให้นักเรียน ไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีความสุข
  ขอบคุณภาพจาก : PR_HPC11
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 205 ครั้ง