ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมด้านสุขภาพ
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

7 กันยายน 2561

นักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 161 ครั้ง