ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมด้านสุขภาพ
เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  กองลูกเสือโรงเรียนวัดก้างปลา

ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ภายในชุมชนบ้านก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,13:58   อ่าน 130 ครั้ง