ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
เครือข่ายผู้ปกครอง และจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน
24 กุมภาพันธ์ 2562 เครื่อข่ายผู้ปกครอง จิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบๆโรงเรียนและภายในโรงเรียน เพื่อให้บริเวณโรงเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งให้เกิดความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในชุมชน ทางโรงเรียนวัดก้างปลาขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครอง และจิตอาสาทุกๆท่านที่ ได้ร่วมใจกันในวันนี้ครับ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2562,19:35   อ่าน 373 ครั้ง