ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา และชมรมกีฬาบ้านฉาง ปรับภูมิทัศน์

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และชมรมกีฬาบ้านฉาง ร่วมกันตัดหญ้าสนามฟุตบอล และบริเวณหน้าโรงเรียนตลอดแนว รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 170 ครั้ง