ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ภาคีเครือข่าย กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ร่วม กิจกรรม Big Cleaning Day

28 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง กำลังพลทหารจากกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และคณะครูโรงเรียนวัดก้างปลา ร่วม กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาด ทาสีขอบทางเดิน  ทาสีกำแพง ตัดหญ้าและกิ่งไม้ รอบๆ บริเวณโรงเรียนร่วมพัฒนาห้องน้ำ
โรงอาหาร , สนามเด็กเล่น , เพื่อเตรียมพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 170 ครั้ง