ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 62
คณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามประเมินผล การดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพัน
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 62
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา รับทุน “ช้างปูนมอบทุนคนเก่ง คนดี”
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61