ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day #2

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง

     และชมรมกีฬาบ้านฉาง ร่วมกันตัดหญ้าสนามฟุตบอล และบริเวณ

     หน้าโรงเรียนตลอดแนว รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน เพื่อให้

                      เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียน

                       อย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,20:57   อ่าน 107 ครั้ง