ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day
28 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง กำลังพลทหารจาก กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และคณะครูโรงเรียนวัดก้างปลา ร่วม กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาด ทาสีข
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,20:52   อ่าน 203 ครั้ง