ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนแกนนำ นำเสนอกิจกรรมของชมรม
นักเรียนแกนนำ นำเสนอกิจกรรมของชมรม โดยประกอบด้วย ชมรมขยับกายสบายชีวา,ชมรมสุนทรีย์ ดนตรีพาเพลิน,ชมรมส้วมหอมด้วยมือเรา,ชมรมเด็กวัดก้างปลาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,ชมรมอาหารดีชีวียั่งยืน และ ชมรมเด็กวัดก้างปลาฟันสวย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,20:30   อ่าน 172 ครั้ง