ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก พร้อมทั้งให้ความรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

โรงเรียนวัดก้างปลา ร่วมกับเทศบาลตำบลที่วัง

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้างปลา

จัดโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก

พร้อมทั้งให้ความรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,11:13   อ่าน 117 ครั้ง