ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ทางโรงเรียนวัดก้างปลา ขอขอบพระคุณ
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง
ธนาคารกรุงไทย (สาขาทุ่งสง)
ธนาคารออมสิน(สาขาทุ่งสง)
ร้านครัวภูผาริมน้ำ
ร้านสุรจิต ทุ่งสง
ร้านอัญชลีฟลาวเวอร์
ร้านร่มเย็นครุภัณฑ์
ร้านถ่านเอกสารพี่เจี๊ยบ
เทศบาลตำบลที่วัง
ร้านเกียรติเจริญภัณฑ์
ร้านปุณญานิสา
คุณเชษอนันต์ เพชรสี่หมื่น
ร้านพี่นก
ธนาคารวังไทร
ไทยสมบูรณ์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
หจก.เชวง ว่องวานิช ทุ่งสง
หจก.เทพแสงทอง เอ็นจีเนียริ่ง
ห้างทองกัณวรา
ป้าแก้วและคณะ
ร้านครูฉวี
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
ร้านน้ำชาห้องวิทย์
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้ออกนาม
ทางโรงเรียนวัดก้างปลาขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบของขวัญให้กับเด็กๆในปีนี้ครับ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,14:49   อ่าน 165 ครั้ง