ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา ณ โรงเรียนวัดก้างปลา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา ณ โรงเรียนวัดก้างปลา
ในนามศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ทุกๆโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,14:54   อ่าน 161 ครั้ง