ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดก้างปลา
175 หมู่ที่ 3   ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
เบอร์โทรศัพท์ 0-75-538-311


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน