ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ต.ค. 60 ถึง 28 ต.ค. 60 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

10 ต.ค. 60 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560

09 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

30 ก.ย. 60 กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

19 ก.ย. 60 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ

15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

14 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

11 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

08 ส.ค. 60 กิจกรรมวันอาเซียน

28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

14 ก.ค. 60 แข่งกีฬาปฐมวัย

ชุดพละ
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา/ถวายเทียนพรรษา

ชุดขาว
01 ก.ค. 60 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ชุดลูกเสือ
30 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง

26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด

09 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน

08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนวัดก้างปลา / ชุดนักเรียน
05 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนวัดก้างปลา / ใส่ชุดพละ
โรงเรียนวัดก้างปลา / ใส่ชุดพละ
11 พ.ค. 60 ท้าบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน และวันวิสาขบูชา

โรงเรียวัดก้างปลา ใส่ชุดนักเรียน
01 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

01 พ.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐาน